Om oss

Om oss

Ziggma arbetar när det gäller svetsarbeten efter standarden SS-EN ISO 3834, SS-EN 1090. SS-EN 287:2011, SS-EN ISO 9606-1:2013, SS-EN ISO 5817:2014 som omfattar tillverkning av produkter och stålbyggnad samt reparation av dessa.

Standarden har successivt fått ett allt större genomslag inom svetsande industrin och som referens i olika produktstandarder och regelverk. Standarden är strikt inriktad på svetsproduktion, men ej knutna till någon viss typ av produkter, och ställer omfattande krav på svetsprocessen.
Ziggma har under det senaste året bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att klara de uppställda kraven

De områden standarden huvudsakligen inriktar sig är

  • Kontraktsgenomgång
  • Validering och kalibrering av svets- och mätutrustning
  • Spårbarhet på material
  • Styrning av svetsprocessen
  • Kvalificering av svetsande personal

Ziggma har också sakkunnig kompetens för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålkonstruktioner av normal art (TR-stål/N).
En svetsansvarig har anställts som har IWS utbildning samt är certifierings-ansvarig. Personalen är väl insatta i arbeten som omfattar tunga lyft

Vi har i nuläget 26 anställda
Verksamheten är inom två områden Byggståls produktion och montering samt industriservice. Vårt mål har alltid varit att ge kunden bästa möjliga service, problemlösning till ett anständigt pris. Det har vi lyckats med än så länge, men vi strävar hela tiden efter perfektion och 2019 kommer att bli bättre.

Stålverkstan
Vi producerar och monterar byggstål till både smått och stort, från trappräcken till fastigheter och Hotellbyggen…
Byggstål – Byggsmide – produktion – montering
http://www.ziggma.se/certifikat-licenser-for-svets-och-stalarbeten/

Industriservice
Vi är även ett service företag som arbetar mot industrier, bygg, sågverk, värmeverk. gruvor, kross, sorteringsverk, entreprenadmaskiner m.m.
Vi jobbar med montering, demontering, reparationer och underhåll av maskiner, anläggningar samt lagerbyten, pumprenoveringar, fläktar, tillverkning och montering av entresol plan, och service inom svets och övrigt smide. Vi utför även bilning, rivnings arbeten betong håltagning samt brandtätnings arbeten

Vi tillverkar och monterar, specialarbeten inom byggstål och konstruktion:
Balkong – Belysning – Belysningsstolpe – Broreparation – Bullerplank – Bygg- & Anläggningsarbeten – Bygg & Konstruktion – Byggsmide – Byggstål – Cortenstål – Demverk – Ingjutningsgods – Krossverk – Lyktstolpe – Maskinreparation – NSP Nordmaling – Rostfritt – Silo – Stolpe Ståldörr Stålkonstruktion – stålhallStålhallarLagerbyggnad – Stålportal – Stålstomme Svets Svets & smide – Svetsarbete – Undergjutning
Behöver ni en ny lagerbyggnad eller Stålhall så bygger vi den från stolpar takstol till paroc väggar och gjutning …

Kontakt:

Frank Larsson 0722034181

frank@ziggma.se