Byggstål

Byggstål byggstålproduktion och montering

Stålverkstan
Byggstål – Byggsmide – produktion – montering
Vi producerar och monterar Byggstål till både smått och stort, från trappräcken till fastigheter och Hotellbyggen…
(Nedan några exempel)


STATIV BETONGSTATION

Uteplats bygge på NUS, bilderna visar vägg och hattbalks montage..

Kulvert bygge på NUS I samarbete med Norrbottens Bergteknik

 

 

 

Här kommer Umeås nästa Hotell stå klart ovan på
Parketten i centrum 2017-2018

 

 

 

 

Broar: Gång – cykelbro Husum Dombäck
270 meter stålbro monteras över sundet i Dombäck

Belysningsstolpar:  Tillverkning Belysningsstolpar Hammarby sjöstad
4-12 meters belysningsstolpar, kolpulversvetsade fogar…

Trappräcken, Trappor

Vi tillverkar och monterar:
Broar – Stålbroar – Cykelbroar och gångbroar
Byggstål – Byggstålsproduktion – Stolp – Balk byggkonstruktion
Bullerplank – Bullerskydd – Bullerskärmar – Lego tillverkning i stål
Maskinhallar – Svetsarbeten – Svets & smide – Stålstomme – Stålkonstruktion – Stål byggsatser – Reparationer Tung industriservice – Belysningsstolpar – Stålbroar – Svets & Smide – Kol pulversvetsning – Legoarbeten stål – silos – matarskruv – fall fickor mm

 

 

 

 

 

http://hitta.ad365.se/?445