Byggstål

Byggstål byggstålproduktion och montering

Stålverkstan
Byggstål – Byggsmide – produktion – montering
Vi producerar och monterar Byggstål till både smått och stort, från trappräcken till fastigheter och Hotellbyggen.
(Nedan några exempel)

Strömsundsbron

Tillverkning av 4 st Pylon toppar 5 ton styck
Dessa skall fästas ovan befintliga toppar vid vajerbyte på bro
Mycket avancerad konstruktion i tillverkning och svetsning.
Montering av nya vajrar och uppspänning 2019-08-08

STATIV BETONGSTATION

Uteplats bygge på NUS, bilderna visar vägg och hattbalks montage.

Kulvert bygge på NUS I samarbete med Norrbottens Bergteknik

Här kommer Umeås nästa Hotell stå klart ovan på
Parketten i centrum 2017-2018

Broar: Gång – cykelbro Husum Dombäck
270 meter stålbro monteras över sundet i Dombäck

Belysningsstolpar:  Tillverkning Belysningsstolpar Hammarby sjöstad
4-12 meters belysningsstolpar, kolpulversvetsade fogar.

Trappräcken, Trappor

Vi tillverkar och monterar:
Broar – Stålbroar – Cykelbroar och gångbroar
Byggstål – Byggstålsproduktion – Stolp – Balk byggkonstruktion
Bullerplank – Bullerskydd – Bullerskärmar – Lego tillverkning i stål
Maskinhallar – Svetsarbeten – Svets & smide – Stålstomme – Stålkonstruktion – Stål byggsatser – Reparationer Tung industriservice – Belysningsstolpar – Stålbroar – Svets & Smide – Kol pulversvetsning – Legoarbeten stål – silos – matarskruv – fall fickor mm

http://hitta.ad365.se/?445