Ziggma industriservice AB Byggstål Svets&Smide svetsarbeten Renovering Underhåll Konstruktion Legoarbeten…

 


Välkommen till
Ziggma industriservice AB

2017-2018 Byggstål produceras, målas, monteras… Umeås senaste Hotell och fler parkeringsplatser blir det uppe på Parketten…  

SE FILM https://www.youtube.com/watch?v=54fY703-Q4U

 

Byggstål / Tillverkning / Montering…

Byggstål,  Byggsmide tillverkning, montering…
Vi tillverkar allt inom byggkonstruktioner från större byggen till stolpar och bullerplank…
Bilderna visar lite av produktion och montering av Umeås nyaste Hotell på Parketten…

Stålverkstan https://youtu.be/OsdATtz9xgs

Byggstål  https://www.youtube.com/watch?v=QSSSaTAesn8

 

Industriservice

Exempel: Umeå Energi Demontering/montering – Ncc Roads Renovering krossverk –  Sävarsågen Barkskrapa..
Vi erbjuder helhetslösningar inom industriservice åt asfaltverk, värmeverk, gruvor, industrier ,  sågverk, bygg- och ingenjörsföretag… Tungt svets, rep, smide och löpande underhåll…

 

Rivtjänst / Golv / Bygg / Sanering

Golv-Pay-Back-1 PayBack-2 Bild-4-golv

 

Vi utför arbeten inom utrivningar åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Umeå med omnejd smått som stort Allt från Pannrum/pannor badrum/våtutrymmen till kök, byggnationer, och industrilokaler mm
> Bilning, hand ut rivningsarbeten samt ut städning
> Brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk och
gipsväggar.
> Betongslipning av betonggolv, utrymmen, arbetsplatser och rum på företag och i hem
> Demontering/nedskärning av värmepannor, tankar mm
> Saneringsarbeten och rivning
> Betong håltagning
> Golv fräsning och slipning av industrigolv
> Utrivning av Värme pannor, Tankar
Referens jobb nedan
Ziggma Rivtjänst – Sanering Objekt åt Umeå Kommun

 

 

 

Vi tillverkar och monterar:
Broar – Stålbroar – Cykelbroar och gångbroar
Byggstål – Stolp – Balk byggkonstruktion
Bullerplank – Bullerskydd – Bullerskärmar
Svetsarbeten – Svets & smide – Reparationer tung industriservice – Belysningsstolpar – Stålbroar – Svets & Smide – Kol pulversvetsning – Legoarbeten stål – silos – matarskruv – fall fickor mm