Ziggma industriservice AB Byggstål Stålkonstruktion Svets&Smide svetsarbeten Renovering Underhåll Konstruktion Legoarbeten…

 


Välkommen till
Ziggma industriservice AB
Byggstål / Tillverkning / Montering…

 

Kulvert bygge på NUS i samarbete med Norrbottens Bergteknik

 

2017-2018 Byggstål produceras, målas, monteras… Umeås senaste Hotell och fler parkeringsplatser blir det uppe på Parketten…  

SE FILM https://www.youtube.com/watch?v=54fY703-Q4U

Byggstål,  Byggsmide,  Stålkonstruktion tillverkning, montering…
Vi tillverkar allt inom byggkonstruktioner från större byggen till stolpar och bullerplank…
Bilderna visar lite av produktion och montering av Umeås nyaste Hotell på Parketten…

Stålverkstan https://youtu.be/OsdATtz9xgs

Byggstål  https://www.youtube.com/watch?v=QSSSaTAesn8

 

Industriservice

Exempel: Umeå Energi Demontering/montering – Ncc Roads Renovering krossverk –  Sävarsågen Barkskrapa..
Vi erbjuder helhetslösningar inom industriservice åt asfaltverk, värmeverk, gruvor, industrier ,  sågverk, bygg- och ingenjörsföretag… Tungt svets, rep, smide och löpande underhåll…

 

Rivtjänst / Golv / Bygg / Sanering

Golv-Pay-Back-1 PayBack-2 Bild-4-golv

 

Vi utför arbeten inom utrivningar åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Umeå med omnejd smått som stort Allt från Pannrum/pannor badrum/våtutrymmen till kök, byggnationer, och industrilokaler mm
> Bilning, hand ut rivningsarbeten samt ut städning
> Brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk och
gipsväggar.
> Betongslipning av betonggolv, utrymmen, arbetsplatser och rum på företag och i hem
> Demontering/nedskärning av värmepannor, tankar mm
> Saneringsarbeten och rivning
> Betong håltagning
> Golv fräsning och slipning av industrigolv
> Utrivning av Värme pannor, Tankar
Referens jobb nedan
Ziggma Rivtjänst – Sanering Objekt åt Umeå Kommun

 

 

 

Vi tillverkar och monterar:
Broar – Stålbroar – Cykelbroar och gångbroar
Byggstål – Stålkonstruktion – Stolp – Balk byggkonstruktion
Bullerplank – Bullerskydd – Bullerskärmar
Svetsarbeten – Svets & smide – Reparationer tung industriservice – Belysningsstolpar – Stålbroar – Svets & Smide – Kol pulversvetsning – Legoarbeten stål – silos – matarskruv – fall fickor mm