Svets, smide

Svets, Smide

 

http://www.ziggma.se/svets-smide/

Svets, smide, tyngre industriservice och reparationer
Våra industrireparatörer utbildas kontinuerligt inom den senaste utvecklingen inom industriservice i Umeå och övriga Norrland åt bland annat gruvor, värme-verk, sågverk, industrier och anläggningar inom kross, värme m.m. Svetsarbeten är en naturlig del i de flesta arbeten som vi utför både inom underhålls sidan samt nyproduktion inom bygg, montering och konstruktioner…
Vi jobbar med montering, demontering, reparationer och underhåll av maskiner, anläggningar samt lagerbyten, pumprenoveringar, fläktar, till-verkning och montering av entresolplan, och service inom svets och övrigt smide. Legoarbeten stålprodukter

 

Ziggma reparerar och servar  Krossverk – Sågverk – Pappersbruk – Energi och värmeverk mm

Några av våra tjänster:
Svetsarbeten
Svets, smide
Byggstål
Svetsning
Grovsmide
lagerbyten
Industrikonstruktion
Installation
Automation
Underhåll och reparation av entreprenad maskiner
Skopor Lastbilsflak
Div byggsmide och legoarbeten

wp-content/flagallery/galleri

 

 

 

 

 

Svets& smide reparationer mot tyngre industrier, entreprenad maskin reparationer, Entreprenad maskin skop renovering-  svetsning Byggståls montering, svetsning av bygg stolpar
Broar – Byggstål – Bullerplank – Svetsarbeten – Reparationer – Belysningsstolpar – Stålbroar – Svets & Smide – Kol pulversvetsning

http://hitta.ad365.se/?445

Svets, smide