Svets, smide

Svets, Smide   Svets, smide, tyngre industriservice och reparationer Våra industrireparatörer utbildas kontinuerligt inom den senaste utvecklingen inom industriservice i Umeå och övriga Norrland åt bland annat gruvor, värme-verk, sågverk, industrier och anläggningar inom kross, värme m.m. Svetsarbeten är en naturlig del i de flesta arbeten som vi utför både inom underhålls sidan samt nyproduktion inom … Fortsätt läsa Svets, smide